Implementació d'aplicacions intel·ligents
en diferents àrees.

Participació ciutadana.
Serveis socials.
Turisme.

Medi ambient.

OPERACIONS

Participació  ciutadana


participacio_ciutadana

ACCIÓ 2

IMPLEMENTACIÓ SMART CITY: PARTICIPACIÓ CIUTADANA, SERVEIS SOCIALS, TURISME, MEDI AMBIENT.

OBJECTIU TEMÀTIC 2

Millorar l’ús i qualitat de les tecnologies de la informació i de la comunicació i l’accés a aquestes.

OBJECTIU ESPECÍFIC

Promoure les tecnologies de la informació en estratègies urbanes integrades, incloent administració electrònica local i Smart Cities.

REPTE A ABORDAR

Millorar i optimitzar la infraestructura TIC per a millorar els serveis al ciutadà.

DESCRIPCIÓ

L’actuació dóna resposta a la necessitat de desplegar plataformes de gestió i xarxes per a la Smart City: xarxes de sensors, xarxes d’actuadors i/o xarxes de comunicacions, per a conformar una Smart Mobility, Smart Governance, Smart Environment i Smart People. Smart Mobility: les aplicacions aniran encaminades a integrar la informació de les línies urbanes i interurbanes d’autobús, els horaris dels trens, podent gestionar des de la mateixa la compra de bitllets, unint les capacitats d’entitats públiques i privades, creant sinergies entre elles. Lligat a això es podrà implementar una aplicació per a ajudar el turisme a moure’s per la ciutat, obtindre informació de com anar als llocs i rebre alertes si algun lloc es troba fora de servei i/o inaccessible.

Smart Governance: a través de les TIC es facilitarà al ciutadà l’accés a la informació d’interés per als mateixos i els processos realitzats per l’administració d’amb- cessions o aprovacions d’ordenances, etc. Igualment es donarà accés a la ciutadania les dades públiques que maneja el consistori, tenint en compte la llei de protecció de dades, i es

possibilitarà a través d’APP’s el major nombre de tràmits possibles, el pagament d’impostos, la finestreta única i la signatura electrònica.

Smart Environment: les actuacions s’orientaran a la instal·lació d’una xarxa de sensors intel·ligents per a l’eficiència en la utilització de l’aigua en les zones verdes, del consum d’energia en l’enllumenat públic en funció de la intensitat lumínica i sistemes similars que permeten l’estalvi d’energia i consumibles.

Smart People: per mitjà de les aplicacions i les pàgines web es recaptarà informació de l’usuari que puga servir com a dades a la pròpia aplicació, així com la seua opinió per a la millora contínua de les actuacions de cara a la consecució de l’objectiu de Smart City.

Es tracta en definitiva d’incorporar les TIC’s per a aportar solucions que milloren i optimitzen l’eficiència dels serveis municipals que proporciona l’ajuntament, així com la qualitat de vida dels ciutadans, maximitzant el principi que la informació té un valor.

INVERSIÓ I CRONOGRAMA

TOTAL

222.483,87

2018

2019

22.248,39€

2020

37.080,65€

2021

42.024,73€

2022

2023

ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

Tota l’àrea funcional

BENEFICIARIS

Tota la població

RESULTATS ESPERATS

Desenvolupament de les Smart Cities en les quals es tinguen en compte les diferents necessitats de dones i homes.

Incrementar la usabilitat i accessibilitat de tots els serveis en l’administració local electrònica, en condicions d’igualtat, tenint en compte la bretxa digital de gènere.

ODS