Rehabilitació
del patrimoni
històric industrial.

Museu del Tèxtil 4.0

OPERACIONS

MUSEU DEL TÈXTIL
DE LA COMUNITAT VALENCIANA MUNICIPAL


ACCIÓ 8

REHABILITACIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC INDUSTRIAL. MUSEU DEL TÈXTIL 4.0

 
 

OBJECTIU TEMÀTIC 9

Contribuir a la conservació del medi ambient i el patrimoni cultural

OBJECTIU ESPECÍFIC

Promoure la protecció, foment i desenvolupament del patrimoni cultural i natural de les àrees urbanes, en particular les d’interés turístic.

REPTE A ABORDAR

Rehabilitar i protegir el patrimoni de manera que incentive la reactivació econòmica i millore l’àmbit social.

DESCRIPCIÓ

Incorporar els béns immobles protegits derivats de l’antiga Arquitectura Industrial destinada a l’artesania tèxtil (Fàbrica de Revert) al nucli urbà d’Ontinyent a fi d’habilitar un Equipament Comunitari en el centre històric destinat a usos dotacionals múltiples, Museu Tèxtil, espais de coworking i creativitat, de formació en disciplines del sector, sales per a pop up stores, o sales per a associacions entre altres. Es pretén que aquests espais servisquen de generador d’idees per a implementar els processos productius tenint especial importància l’estalvi d’energia i la gestió de recursos naturals i humans.


L’objectiu és portar a la indústria d’Ontinyent cap a la 4ª revolució alhora que es desenvolupa el sector de serveis associat a la mateixa diversificant l’activitat econòmica del municipi. Per a això es potenciaran les sinergies entre l’administració, la universitat i l’empresa privada.


Un espai de tal envergadura situat en el centre de la ciutat reactivarà l’entorn d’aquest, sent un motor econòmic del municipi. Al seu torn en estar situat al costat del riu Clariano ajudarà a potenciar la seua revitalització mediambiental i a la revitalització del turisme cultural tèxtil.

INVERSIÓ I CRONOGRAMA

TOTAL

753.973,12€

2018

2019

2020

59.329,03€

2021

321.365,59€

2022

222.483,87€

2023

150.794,62€

OPERACIÓ

REHABILITACIÓ DE L’ANTIGA FÀBRICA REVERT PER A LA CREACIÓ DEL MUSEU DEL TÈXTIL

OBJECTIUS DE L’OPERACIÓ


ACTUACIONS DE L’OPERACIÓ


Rehabilitació de la nau de l’antiga fàbrica situada al nord, amb una superfície de 520 m²., on es crearà un espai multiusos que formarà part del Museu i inclourà també dues sales d’exposició i una cafeteria exterior sota un porxo

Tractament de l’espai enjardinat que envolta l’edifici i que forma un mirador sobre el llit urbà del riu Clariano.

RESULTATS ESPERATS


CALENDARI DE EXECUCIÓ


INICI DE LES OBRES

2022

FI DE LES OBRES

2023

ESTAT DEL PROJECTE


EN CURS

INVERSIÓ


     

                     

INVERSIÓ EXECUTADA

1.447.590 €

APORTACIÓ FEDER 

376.986 €

COMUNICACIÓ DEL PROJECTE

MUSEU TÈXTIL 4.0

Projecte per a la rehabilitació de la nau de l'antiga fàbrica Revert

ODS