Regeneració física
i rehabilitació
d’habitatges públics
en els barris.

Centre Intergeneracional

(juvenil-cívic)

Vivendes Socials

ACCIÓ 7

REGENERACIÓ FÍSICA I REHABILITACIÓ D’HABITATGES PÚBLICS EN EL BARRI DE LA VILA-EL RAVAL

 

OBJECTIU TEMÀTIC 9

Promoure la Inclusió social i lluitar contra la pobresa.

OBJECTIU ESPECÍFIC

Regeneració física, econòmica i social de l’entorn urbà a àrees urbanes desfavorides a través d’Estratègies urbanes integrades.

REPTE A ABORDAR

Impulsar la reactivació econòmica i social del municipi com a mecanisme de lluita contra l’exclusió social.

DESCRIPCIÓ

Regeneració física i rehabilitación d’habitatges públics en el barri de La Vila, El Raval i Cantereria.


Centre Intergeneracional (juvenil-civic) Vivendes Socials.


Com a continuació de l’activitat iniciada amb el Programa *ARRU aprovat per RD 233/2013 es pretén la realització d’actuacions de revitalització, regeneració i reforma dels barris del centre històric amb major problemàtica social.


Antics barris obrers construïts durant els anys 50-60 amb greus deficiències d’accessibilitat i eficiència energètica i amb patologies constructives importants. La crisi urbanística i arquitectònica d’aquests àmbits acaba cristal·litzant un una crisi social, caracteritzant-se aquests teixits urbans per l’augment del nivell d’atur, l’inexistent recanvi
generacional i l’escassa formació dels seus habitants. En els àmbits de la Vila i el *Raval l’Ajuntament d’Ontinyent disposa de diferents habitatges de caràcter públic que seran objecte de rehabilitació. En aquesta rehabilitació es posarà l’accent principalment en l’eficiència energètica així com en l’adaptació de les mateixes a persones amb mobilitat reduïda, mitigant la falta d’habitatge de lloguer social. Es rehabilitaran també edificis públics per a usos socials encaminats a potenciar projectes amb joves o amb població en risc d’exclusió.


Per a regenerar un barri es necessita actuar a l’interior i en l’exterior. Per això a la mesura anterior se sumarà la pacificació del trànsit, reordenant l’aparcament en superfície modificant la seua localització. A més es vol incrementar la conversió en zona de vianants del barri sense deixar de permetre l’accés a residents i distribució, per a això es crearan bucles d’entrada i eixida que desincentiven la circulació de pas per la zona.


Es pretén mitigar la deterioració urbana i millorar l’estat actual del parc edificatori i habitatge de lloguer social en zones desfavorides per al desenvolupament sostenible de la ciutat i nuclis poblacionals. A més es vol atraure accions d’iniciativa privada de rehabilitació integral d’edificis que millore el parc edificatori del barri.

INVERSIÓ I CRONOGRAMA

TOTAL

1.038.258

2018

111.241,94€

2019

158.210,75€

2020

187.875,27€

2021

222.483,87€

2022

197.763,44€

2023

160.682,80€

ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

 

Centre històric Raval – Poble Nou 
 

BENEFICIARIS

Persones en riscos d’exclusió social en primer terme i a posteriori tota la població.

RESULTATS ESPERATS

Millorar de manera integral l’entorn físic, econòmic i social d’àrees urbanes desfavorides, amb l’objectiu de millorar la cohesió social i la qualitat de vida en una perspectiva d’integració laboral i socioeconòmica dels grups destinataris de les intervencions.


Avançar, en l’àmbit urbà, cap a l’objectiu de reduir en 1,4-1,5 milions el nombre de persones en situació de risc d’exclusió (UE2020).


Atendre especialment el col·lectiu de persones majors, ateses les necessitats de les dones majors, i a les dones que estan en risc d’exclusió.

ODS