Regeneració física
i rehabilitació
d’habitatges públics
en els barris.

Centre Intergeneracional

(juvenil-cívic)

Vivendes Socials

OPERACIONS

REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI DELME COM CENTRE CÍVIC Y HABITATGES SOCIALS


ACCIÓ 7

REGENERACIÓ FÍSICA I REHABILITACIÓ D’HABITATGES PÚBLICS EN EL BARRI DE LA VILA-RAVAL

 

OBJECTIU TEMÀTIC 9

Promoure la Inclusió social i lluitar contra la pobresa.

OBJECTIU ESPECÍFIC

Regeneració física, econòmica i social de l’entorn urbà a àrees urbanes desfavorides a través d’Estratègies urbanes integrades.

REPTE A ABORDAR

Impulsar la reactivació econòmica i social del municipi com a mecanisme de lluita contra l’exclusió social.

DESCRIPCIÓ

Regeneració física i rehabilitación d’habitatges públics en el barri de La Vila, El Raval i Cantereria.


Centre Intergeneracional (juvenil-civic) Vivendes Socials.

 

L’Ajuntament d’Ontinyent porta treballant en la rehabilitació d’habitatges i la conseqüent millora de la trama urbana des de fa diversos anys, aquest treball s’ha materialitzat en l’execució de diferents convocatòries com per exemple el Programa ARRU de rehabilitació de barris i habitatges, generalment amb la rehabilitació d’habitatges situats en el centre històric amb major problemàtica social i amb greus deficiències d’accessibilitat i eficiència energètica, a més de diferents patologies constructives importants.


En el marc de l’Estratègia DUSI, també existeix un clar compromís per a continuar amb el treball de millora d’habitatges públics i la seua posada a disposició.

 

Amb aquesta operació, i a partir de la Línia d’Actuació en la qual s’emmarca l’operació, i el pressupost disponible, es realitzarà la següent actuació:


Rehabilitació integral de l’edifici del carrer DELME, per a convertir-lo en un espai intergeneracional: L’edifici DELME és un icònic edifici situat al carrer DELME, dins del barri La Vila-El Raval considerat com a desfavorit en la EDUSI. Aquest edifici propietat de l’Ajuntament necessita una rehabilitació integral i dotar-lo d’un nou ús perquè es convertisca en un actiu més en matèria social per a la ciutat, i contribuïsca a la regeneració urbanística i social del barri.

 

L’edifici s’utilitzarà per a múltiples activitats:


En la planta baixa i primera, es duran a terme activitats de centre intergeneracional, ja que la planta baixa albergarà el Centre Cívic distribuït de manera que s’organitzarà una cartera completa de serveis socioculturals per a qualsevol persona del barri, i la planta primera albergarà el Espai Jove amb espai i aforaments que s’adaptaran a multitud d’activitats per a joves.


En la planta segona i tercera, se situarà l’ús dotacional, amb habitatges socials destinats a lloguer social. En concret es posaran a disposició 8 habitatges.

 

L’edifici compta amb dues eixides al carrer diferenciades, que seran adequades perquè el centre intergeneracional (planta baixa i primera) i els habitatges socials (planta segona i tercera) puguen tindre accessos independents. A més, es posarà l’accent principalment en l’eficiència energètica, així com en l’adaptació de l’edifici a persones amb mobilitat reduïda.

INVERSIÓ I CRONOGRAMA

TOTAL

1.038.258

2018

111.241,94€

2019

158.210,75€

2020

187.875,27€

2021

222.483,87€

2022

197.763,44€

2023

160.682,80€

ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

 

Centre històric Raval – Poble Nou 
 

BENEFICIARIS

Persones en riscos d’exclusió social en primer terme i a posteriori tota la població.

RESULTATS ESPERATS

Millorar de manera integral l’entorn físic, econòmic i social d’àrees urbanes desfavorides, amb l’objectiu de millorar la cohesió social i la qualitat de vida en una perspectiva d’integració laboral i socioeconòmica dels grups destinataris de les intervencions.


Avançar, en l’àmbit urbà, cap a l’objectiu de reduir en 1,4-1,5 milions el nombre de persones en situació de risc d’exclusió (UE2020).


Atendre especialment el col·lectiu de persones majors, ateses les necessitats de les dones majors, i a les dones que estan en risc d’exclusió.

ACTUACIÓ

REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI DELME COM CENTRE CÍVIC Y HABITATGES SOCIALS

OBJETIUS DE L’OPERACIÓ


ACTUACIONS DE L’OPERACIÓ


Per a la realització d’aquesta actuació, es duran a terme els següents treballs:


1. Redacció del projecte d’obra i execució: En primer lloc, es realitzarà el projecte d’obra.


2. Execució de les obres: A partir del projecte d’obra es realitzarà l’actuació. L’obra comprendrà de:

 

  • Rehabilitació energètica de l’edifici.
  • Conservació de la façana de l’edifici.
  • Adequació de les plantes de l’edifici segons el seu ús.
  • Reforçament de l’estructura de l’edifici.
  • Millores d’accessibilitat.
  • A més, es duran a terme actuacions d’informació i publicitat, pactades amb l’Autoritat de Gestió.

RESULTATS ESPERATS

CALENDARI D’EXECUCIÓ


INICI D’OBRES

GENER 2021

FI D’OBRES

DESEMBRE 2023

ESTAT DEL PROJECTE


EN CURS

INVERSIÓ


     

                     

INVERSIÓ EXECUTADA

1.038.258,06€

APORTACIÓ FEDER 

519.129,03€

COMUNICACIÓ DEL PROJECTE

ODS