Reactivació
económica
del centre urbà.

Mercat Municipal i entorn.

ACCIÓ 9

REACTIVACIÓ ECONÒMICA DEL CENTRE URBÀ. MERCAT MUNICIPAL I ENTORN.

 

OBJECTIU TEMÀTIC 4

Promoure la igualtat, la salut i la inclusió social

OBJECTIU ESPECÍFIC

Regeneració física, econòmica i social de l’entorn urbà a àrees urbanes desfavorides a través d’Estratègies urbanes integrades.

REPTE A ABORDAR

Revitalitzar la infraestructura i sòl dotacional de la ciutat com a espais d’intercanvi.

DESCRIPCIÓ

Reactivació económica del centre urbà.
Mercat Municipal i entorn.
Com a punt de suport a la continuïtat de les accions ja desenvolupades en 2014 per part del consistori per a la reactivació del comerç del centre urbà, com a ajudes fiscals a l’obertura dels mateixos al carrer Major, l’eliminació de la taxa d’obertura i la bonificació del ICIO en un 95% o amb l’ocupació per part del mateix ajuntament d’edificis per a desenvolupar la seua activitat, es pretén amb aquesta actuació reactivar una altra zona del barri Raval-Poble Nou reformant el Mercat i el seu entorn.


El mercat està situat dins del PRI del Centre Històric Raval – Poble Nou. Encara que no es modifica la seua volumetria ni la seua superfície construïda, s’intervé en ell amb xicotetes actuacions. Amb la primera d’elles s’instal·laran unes cambres de refrigeració per als comerciants dels llocs centrals, la qual cosa redunda en el benefici i qualitat dels productes oferits.


D’altra banda a la cantonada sud-oest del mercat, que dóna al carrer Puríssim es vol situar una cafeteria restaurant


connectada amb el mercat en el seu horari d’obertura, que dinamitzarà el consum. A més, una vegada tancat el mercat aquest nou espai continuarà obert al públic la qual cosa estimularà el comerç de l’entorn.


També es pretén actuar sobre l’espai exterior circumdant en el qual es donarà protagonisme al vianant i no al vehicle com passa en l’actualitat. Per a això es reordenarà l’aparcament en superfície, tant dins de la pròpia plaça del mercat,


com en els dos accessos transformant amb l’arbratge, el paviment i el mobiliari urbà en un lloc d’esbarjo per al vianant. Això ajudarà al seu ús en una altra mena d’esdeveniments o festivitats. Amb els espais existents ja rehabilitats, es vol crear un espai per a estar i no per a passar.


Així mateix es milloraran els accessos, instal·lant una escala mecànica de pujada des del carrer Puríssim, ocupant la meitat de l’ample de l’actual, la qual cosa facilitarà l’afluència d’usuaris, ja que existeix un desnivell molt acusat que dissuadeix a l’usuari amb mobilitat reduïda.

INVERSIÓ I CRONOGRAMA

TOTAL

385.638,71

2018

2019

2020

2021

29.664,52€

2022

187.875,27€

2023

79.105,38€

ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

 

Barris de la Vila, Poble Nou-Raval i Cantereria
 

BENEFICIARIS

Persones en riscos d’exclusió social en primer terme i a posteriori tota la població.

RESULTATS ESPERATS

Millorar de manera integral l’entorn físic, econòmic i social d’àrees urbanes desfavorides, amb l’objectiu de millorar la cohesió social i la qualitat de vida en una perspectiva d’integració laboral i socioeconòmica dels grups destinataris de les intervencions.


Avançar, en l’àmbit urbà, cap a l’objectiu de reduir en 1,4-1,5 milions el nombre de persones en situació de risc d’exclusió (UE2020).


Atendre especialment el col·lectiu de persones majors, ateses les necessitats de les dones majors, i a les dones que estan en risc d’exclusió.

OPERACIÓ

Revitalització econòmica del Mercat Municipal i reordenació de l’espai exterior.

OBJECTIUS DE L’OPERACIÓ


ACTUACIONS DE L’OPERACIÓ


Instal·lació d’escales mecàniques en el Mercat Municipal

L’actuació en l’espai urbà circumdant al mercat municipal beneficiarà al vianant, vianant i no al vehicle. Es potencia el trajecte del carrer entre el carrer Prolongació Puríssima i la Plaça del mercat. Col·locant una escala mecànica que ajudarà a salvar el desnivell existent entre totes dues zones. A més, aquesta actuació es complementarà amb espais per a la permanència i estada de la ciutadania i els transeünts, alternativa més substancial que la sola circulació per als vianants.
L’escala mecànica s’instal·larà en la meitat de l’ample de l’escala actual, deixant la resta de l’ample com a escala fixa, el sentit de funcionament serà el de pujada, i connectarà les circulacions per als vianants que es generen en els laterals d’aquesta.
Aquest mecanisme millorarà la mobilitat dels usuaris, facilitant la superació de la incòmoda altura entre la plaça del mercat, i la calle prolongació Puríssima.

 

 

Modernització de l’edifici del mercat municipal i adequació de l’entorn: implantació de cafeteria.

Es revitalitzarà el mercat municipal amb la implantació d’una activitat de restauració, s’introdueix un servei atractiu al conjunt de ciutadans, que suscite l’interés, i l’afluència de visitants al mercat, estímul important en la regeneració de l’espai urbà.
Es pretén una rehabilitació a la cantonada sud-oest de l’edifici, establint espais més oberts al públic que puguen servir com a entrada per als visitants i clients potencials del Mercat municipal. Aquesta rehabilitació comportarà la millora de l’eficiència energètica en la zona en la qual s’actuarà i la substitució de fusteries i sanejaments, així com millores en les parets i el sòl, creant una àmplia zona d’entrada al Mercat per als visitants, on també se situarà una cafeteria-restaurant, la qual cosa suposarà un impuls a la regeneració de l’edifici.
L’activitat de restauració oferirà els seus serveis als clients o usuaris del mercat municipal, així com a les persones que afluïsquen a l’establiment directament. Pel que es projecta de manera que s’obrirà tant a l’interior com a l’exterior del mercat, disposant dels mecanismes necessaris perquè quan concloga l’activitat del Mercat puga tancar-se al mateix i quede obert a l’exterior per a potenciar la dinamització econòmica de la zona. Per a això es pretén oferir un horari d’obertura ampli, tant en els dies laborables com en els caps de setmana.
Aquest establiment podria proveir-se dels productes que es venen en el propi mercat, la qual cosa contribuirà també a la revitalització econòmica de l’activitat del Mercat Municipal.

RESULTATS ESPERATS


CALENDARI DE EXECUCIÓ


INICI DE LES OBRES

SETEMBRE 2022

FI DE LES OBRES

MARÇ 2023

ESTAT DEL PROJECTE


EN EXECUCIÓ

INVERSIÓ


     

                     

INVERSIÓ PREVISTA

439.714 €

APORTACIÓ FEDER

192.819,35 €

 

ODS