Reactivació
económica
del centre urbà.

Mercat Municipal i entorn.

ACCIÓ 9

REACTIVACIÓ ECONÒMICA DEL CENTRE URBÀ. MERCAT MUNICIPAL I ENTORN.

 

OBJECTIU TEMÀTIC 9

Promoure la Inclusió social i lluitar contra la pobresa.

OBJECTIU ESPECÍFIC

Regeneració física, econòmica i social de l’entorn urbà a àrees urbanes desfavorides a través d’Estratègies urbanes integrades.

REPTE A ABORDAR

Revitalitzar la infraestructura i sòl dotacional de la ciutat com a espais d’intercanvi.

DESCRIPCIÓ

Reactivació económica del centre urbà.
Mercat Municipal i entorn.
Com a punt de suport a la continuïtat de les accions ja desenvolupades en 2014 per part del consistori per a la reactivació del comerç del centre urbà, com a ajudes fiscals a l’obertura dels mateixos al carrer Major, l’eliminació de la taxa d’obertura i la bonificació del ICIO en un 95% o amb l’ocupació per part del mateix ajuntament d’edificis per a desenvolupar la seua activitat, es pretén amb aquesta actuació reactivar una altra zona del barri Raval-Poble Nou reformant el Mercat i el seu entorn.


El mercat està situat dins del PRI del Centre Històric Raval – Poble Nou. Encara que no es modifica la seua volumetria ni la seua superfície construïda, s’intervé en ell amb xicotetes actuacions. Amb la primera d’elles s’instal·laran unes cambres de refrigeració per als comerciants dels llocs centrals, la qual cosa redunda en el benefici i qualitat dels productes oferits.


D’altra banda a la cantonada sud-oest del mercat, que dóna al carrer Puríssim es vol situar una cafeteria restaurant


connectada amb el mercat en el seu horari d’obertura, que dinamitzarà el consum. A més, una vegada tancat el mercat aquest nou espai continuarà obert al públic la qual cosa estimularà el comerç de l’entorn.


També es pretén actuar sobre l’espai exterior circumdant en el qual es donarà protagonisme al vianant i no al vehicle com passa en l’actualitat. Per a això es reordenarà l’aparcament en superfície, tant dins de la pròpia plaça del mercat,


com en els dos accessos transformant amb l’arbratge, el paviment i el mobiliari urbà en un lloc d’esbarjo per al vianant. Això ajudarà al seu ús en una altra mena d’esdeveniments o festivitats. Amb els espais existents ja rehabilitats, es vol crear un espai per a estar i no per a passar.


Així mateix es milloraran els accessos, instal·lant una escala mecànica de pujada des del carrer Puríssim, ocupant la meitat de l’ample de l’actual, la qual cosa facilitarà l’afluència d’usuaris, ja que existeix un desnivell molt acusat que dissuadeix a l’usuari amb mobilitat reduïda.

INVERSIÓ I CRONOGRAMA

TOTAL

385.638,71

2018

2019

2020

2021

29.664,52€

2022

187.875,27€

2023

79.105,38€

ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

 

Barris de la Vila, Poble Nou-Raval i Cantereria
 

BENEFICIARIS

Persones en riscos d’exclusió social en primer terme i a posteriori tota la població.

RESULTATS ESPERATS

Millorar de manera integral l’entorn físic, econòmic i social d’àrees urbanes desfavorides, amb l’objectiu de millorar la cohesió social i la qualitat de vida en una perspectiva d’integració laboral i socioeconòmica dels grups destinataris de les intervencions.


Avançar, en l’àmbit urbà, cap a l’objectiu de reduir en 1,4-1,5 milions el nombre de persones en situació de risc d’exclusió (UE2020).


Atendre especialment el col·lectiu de persones majors, ateses les necessitats de les dones majors, i a les dones que estan en risc d’exclusió.

ODS