Promoure l’administració electrònica local i millorar els serveis al ciutadà

Ajuntament Digital.
Tràmits de manera fàcil
i des de qualsevol lloc.

ACCIÓ 1

MODERNITZACIÓ I ACTUALITZACIÓ DELS SISTEMES I PROCESSOS ELECTRÒNICS DE L’ADMINISTRACIÓ

OBJECTIU TEMÀTIC 2

Millorar l’ús i qualitat de les tecnologies de la informació i de la comunicació i l’accés a aquestes

OBJECTIU ESPECÍFIC

Promoure les tecnologies de la informació en estratègies urbanes integrades, incloent administració electrònica
local i Smart Cities.

REPTE A ABORDAR

Millorar i optimitzar la infraestructura TIC per a millorar els serveis al ciutadà.

DESCRIPCIÓ

L’Actuació es proposa avançar en el desenvolupament de l’administració electrònica incrementant l’oferta de serveis electrònics mitjançant el disseny de noves plataformes i aplicacions per a Telèfon intel·ligent, tauletes o altres dispositius mòbils que milloren l’accés dels ciutadans i la interacció en la gestió municipal i la presa de decisions que els afecten, ampliant els canals de participació directa de la ciutadania i treballant en iniciatives de Open Govermment i Dades obertes.

 

S’impulsaran les següents actuacions corresponents a l’Administració electrònica: Tramitació electrònica – Portal del ciutadà. L’abast previst inclou l’increment exponencial dels tramites gestionables on-line; notificacions, pagament de taxes i impostos, gestió electrònica d’expedients i documents avançada; arxiu electrònic de documents i expedients; Implantació de la licitació electrònica (Llei 9/2019, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic).

 

Implantació i publicació del Portal Dades obertes oferint dades estadístiques d’interés, població, cultura, mobilitat, etc…. que puguen servir de base per a l’emprenedoria.

Aquests serveis evitaran desplaçaments i per tant reduccions de GEI, consum de paper i estalviaran temps, afavorint la transició a una economia baixa en carboni.

Com que permet recollir al seu torn dades dels usuaris en la seua manera de conducta enfront de les aplicacions, es podrà millorar la pròpia prestació del servei, sistema “win-win”.

 

A l’ésser un sistema “cec”, no prioritza les actuacions de cap col·lectiu pel que connecta amb el principi transversal d’igualtat.

 

El sistema permetrà millorar i optimitzar les eines actuals de l’ajuntament que permeten donar veu als ciutadans i acostar-los a la presa de decisions polítiques que afecta a tots els habitants de la ciutat, així com la qualitat del servei prestat en les actuacions administratives adequant-les a les lleis 39/15 i 40/15.

INVERSIÓ I CRONOGRAMA

TOTAL

269.452,69€

2018

46.968,82€

2019

69.217,20€

2020

71.689,25€

2021

81.577,42€

2022

2023

ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

Tota l’àrea funcional

BENEFICIARIS

Tota la població

RESULTATS ESPERATS

Desenvolupament de les Smart Cities en les quals es tinguen en compte les diferents necessitats de dones i homes.

Incrementar la usabilitat i accessibilitat de tots els serveis en l’administració local electrònica, en condicions d’igualtat, tenint en compte la bretxa digital de gènere.

ODS