Promoure l’administració electrònica local i millorar els serveis al ciutadà

Ajuntament Digital.
Tràmits fàcils
i des de qualsevol lloc.

OPERACIONS

A1.4 BONA PRÀCTICA 

Instal·lació d’un espai de tramitació electrònica en el punt d’atenció ciutadana.


maquina_modernitzacio

Per a millorar l’accés de la ciutadania als serveis municipals a través de l’ús de noves tecnologies i la implantació d’un sistema electrònic de gestió de torns i cita prèvia.
S’implantarà un Sistema de Gestió de Torns, mitjançant l’adquisició de sistemes de programari i maquinari, orientats a la millora del servei d’atenció al ciutadà, gràcies a una plataforma tecnològica moderna i robusta, consistent en un sistema d’administració de cues i torns d’espera amb programari integrat, quioscos d’autoservei (dispensadors de tiquets) i cartelleria digital per a reduir els temps d’espera i millorar l’eficiència. També es posarà a la disposició de la ciutadania una aplicació de cita prèvia.

OBJECTIUS: Amb aquest sistema els ciutadans podran planificar millor la seua assistència a les oficines de caràcter municipal amb la seguretat de ser atés de manera personal i discreta, i en el menor temps possible.

A1.2 

Control de presència mitjançant reconeixement facial


reconocimiento_facial

Consisteix en la instal·lació d’elements de reconeixement facial per al fitxatge i control de presència dels treballadors municipals, amb nou sistema informàtic de gestió i control de personal (Winplus), així com la instal·lació d’elements de reconeixement facial i control de temperatura per a persones externes que pretenguen accedir a les instal·lacions municipals.

OBJECTIUS:

 

Establir un mètode de prevenció davant el COVID-19 i control d’aforament.

 

A1.1 

Millora del sistema de comptabilitat


Suposa el canvi més important en la modernització dels sistemes de gestió municipal, ja que implica l’eliminació dels servidors actuals on s’emmagatzema la informació, per servidors en el “núvol”. A més, permetrà agilitzar els tràmits per al pagament de factures a proveïdors, els proveïdors podran consultar en línia l’estat de tramitació dels seus expedients.

OBJECTIUS:

 

Tot això repercutirà en una gestió més eficient de l’administració municipal.

A1.3

Sistema electrònic de multes

 

La policia local planteja la necessitat de disposar d’eines digitals per a agilitzar la tramitació de les multes, mitjançant dispositius electrònics en línia.

OBJECTIUS: 

– Millora en l’eficiència de la prestació del servei a la ciutadania

 

 – Eliminació de paper (reducció de la petjada de carboni, millora mediambiental)

 

– Més agilitat en la realització dels tràmits ja que permet l’accés directe a la base de dades de la DGT per a consultar les dades actuals en temps real dels vehicles denunciats.

A1.5 

Equipament informàtic


Per a la posada en marxa dels serveis d’aquesta operació, serà necessària la compra d’equipament informàtic específic, per al correcte funcionament dels objectius de l’operació. Es pretén adquirir equips d’emmagatzematge de dades i equips informàtics aptes per a la correcta utilització del nou sistema de comptabilitat.
A més, en el marc d’aquesta operació es realitzaran accions d’informació i comunicació perquè la ciutadania estiga informada sobre les inversions realitzades amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el municipi.

OBJECTIUS:

– Renovar l’equipament informàtic per a agilitzar els tràmits i gestions

 

– Informar la ciutadania sobre les accions realitzades per la Unió Europea a través del FEDER

PROMOURE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA LOCAL I MILLORAR ELS SERVEIS ALS CIUTADANS

OBJECTIU TEMÀTIC 2

Millorar l’ús i qualitat de les tecnologies de la informació i de la comunicació i l’accés a aquestes

OBJECTIU ESPECÍFIC

Promoure les tecnologies de la informació en estratègies urbanes integrades, incloent administració electrònica
local i Smart Cities.

REPTE A ABORDAR

Millorar i optimitzar la infraestructura TIC per a millorar els serveis al ciutadà.

DESCRIPCIÓ

L’Ajuntament d’Ontinyent ja va iniciar un procés de modernització i digitalització de l’administració municipal que requereix de millores i adaptacions, així com nous desenvolupaments amb noves utilitats.

 

L’operació consisteix en la modernització electrònica de l’administració i la seua repercussió en serveis públics per a les ciutats, mitjançant actuacions dirigides a promoure l’accessibilitat de la ciutadania a les noves tecnologies i a la informació, com a eines fonamentals d’igualtat:

  • Potenciar els tràmits electrònics, facilitant el seu accés a la ciutadania a través del punt d’atenció ciutadana, revisant i millorant els tràmits ja existents i el disseny de nous
  • Gestionar el servei d’atenció ciutadana, amb assignació electrònica centralitzada dels torns presencials i tramitació de cita prèvia en línia
  • Millora de l’accessibilitat a les webs municipals (www.ontinyent.es, carpeta.ontinyent.es, pagos.ontinyent.es, cementeri.ontinyent.es) per a persones majors o persones amb qualsevol discapacitat funcional
  • Creació de la carpeta ciutadana amb calculadora fiscal
  • Plataforma externa de formació ciutadana per a l’alfabetització digital de la ciutadania

OBJECTIUS

Avançar en el desenvolupament d’actuacions que contribuïsquen a la digitalització de l’administració garantint l’accessibilitat de la ciutadania, i millorant la gestió municipal, contribuint a una millor comunicació entre l’administració local i la ciutadania, a una millor prestació dels serveis municipals, més personalitzables i adaptats a les necessitats dels usuaris, i a una millor gestió dels recursos públics.

INVERSIÓ I CRONOGRAMA

TOTAL

269.452,69€

2018

46.968,82€

2019

69.217,20€

2020

71.689,25€

2021

81.577,42€

2022

2023

ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

Serveis i aplicacions de l’administració pública electrònica, mesures TIC de suport a la reforma de l’administració pública, ciberseguretat, mesures de confiança i privacitat, justícia electrònica i democràcia electrònica. 100%

BENEFICIARIS

Àrea funcional i i tota la població

RESULTATS ESPERATS

Amb aquesta actuació l’Ajuntament d’Ontinyent avançarà en el desenvolupament de l’administració electrònica: digitalització, alfabetització electrònica i accessibilitat digital de la ciutadania, i millorarà de la gestió municipal.

CALENDARI DE EXECUCIÓ


INICI DEL PROJECTE

GENER 2020

FI DEL PROJECTE

DECEMBRE 2023

ESTAT DEL PROJECTE


REALITZAT – EN FUNCIONAMENT

INVERSIÓ


     

                     

INVERSIÓ EXECUTADA

269.452,69 €

APORTACIÓ FEDER 

134.726,35

ODS