APARTATS

L’ESTRATÈGIA 
EDUSI ONTINYENT

Mitjançant Resolució de 10 de desembre de 2018, de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses, publicada en el BOE el 18 de desembre, s’assigna a l’Ajuntament d’Ontinyent una ajuda per import de 2.472.043,00€, per al desenvolupament de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI ONTINYENT), cofinançada mitjançant el Programa Operatiu de Creixement Sostenible (FEDER) en un 50% de l’actuació, per al desenvolupament d’actuacions per un import de 4.944.086 euros.

 

Amb aquest projecte, Ontinyent aposta per ser una ciutat capaç de reinventar-se a partir de l’ús de la tecnologia, de manera que:

 

• fomente la gestió eficient dels espais administratius, econòmics, socials i urbans.

 

• permeta el reciclatge d’espais urbans degradats com a nodes de connexió i mobilitat, així com de dinamització econòmica i cultural.

• impulse la rehabilitació integrada de sòls urbans i integració de l’actiu natural de la ciutat.

 

Amb la EDUSI “Ontinyent Junts per Europa” es proposa el desenvolupament d’una estratègia per a assegurar un creixement integrador i intel·ligent a partir de la innovació en solucions urbanes sostenibles i globals, que suposen la regeneració urbana i socioeconòmica del municipi

 

OBJETIUS

El projecte EDUSI-Ontinyent presenta una visió de ciutat des d’una perspectiva sostenible i integrada, recollint els principals reptes que s’abordaran en el mitjà i llarg termini.

 

L’objectiu principal de la EDUSI d’Ontinyent és assegurar un creixement integrador i intel·ligent a partir de la innovació en solucions urbanes sostenibles i globals que suposen la regeneració urbana i socioeconòmica de la ciutat.

 

Els objectius estratègics d’Ontinyent, en línia amb els objectius de l’Estratègia Europa 2020, són:

 

  • CIUTAT INTEL·LIGENT: Ontinyent busca afavorir i potenciar la disponibilitat i qualitat de la informació i el coneixement en resposta a les necessitats bàsiques d’institucions, empreses i de la pròpia ciutadania.
  • CIUTAT SOSTENIBLE: Ontinyent aposta per la rehabilitació i reutilització del ja construït d’acord amb les noves necessitats, adequant els usos i activitats existents, fomentant al mateix temps l’eficiència energètica i la descarbonització de la seua economia.
  • CIUTAT INTEGRADORA: Ontinyent pretén aconseguir una reactivació social i econòmica que permeta, d’una banda, posar en valor les fortaleses del teixit empresarial i laboral, i per un altre, adaptar-se a les noves demandes socials que fomenten la convivència a través de l’equilibri i la integració, per a tractar de reduir les disparitats urbanes i socials.