DOCUMENTS

PLA DE COMUNICACIÓ
BREU MANUAL COMUNICACIÓ
GUIA MÈTODE AVALUACIÓ I COMUNICACIÓ
ESTRATÈGIA DE COMUNICACIÓ